Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Nápovědy Přístup k licencovaným zdrojům

Přístup k licencovaným zdrojům

Vážení uživatelé KIV,

ve Vyhledávači KIV máte možnost využívat volné i licencované prohledatelné zdroje. U licencovaných zdrojů je však nezbytné zajistit přístup pouze oprávněným uživatelům.

Licencované prohledatelné zdroje v KIV jsou v r. 2013 tyto:

  • Ebsco - Library Information Science Source - LISS
  • Library and Information Science Abstracts - LISA

  • OmniFile Full Text Select - nově v rozhraní EBSCOHost (všeobecná databáze obsahující plné texty časopisů, které jsou indexovány v LLIS)

  • Emerald Journals (digitální knihovna)
  • Emerald Books (digitální knihovna)
  • Bylo ukončeno předplatné zdroje CASC a databáze LISTA FTX byla nahrazena databází LISS


Pokud patříte mezi oprávněné instituce, které mohou tyto zdroje využívat a v KIV pro vás nejsou dostupné (zobrazuje se u nich ikona zámku nebo ikona zákazové značky) stačí pro jejich zpřístupnění v KIV stáhnout, vyplnit a odeslat licenční formulář, ve kterém uvedete, které zdroje chcete zpřístupnit a zároveň uvedete platné IP rozsahy (zjistíte od správce sítě) pro vaší instituci. Formulář vyplníte, podepíšete a zašlete poštou na uvedenou adresu (ve formuláři). Licencované zdroje pak pro vás budeme moci zpřístupnit. Vyplněný formulář prosím zašlete i elektronicky na adresu kiv@cuni.cz.

Individuální uživatele prosíme, aby si zjistili v knihovně, ve které jsou registrovaní, zda je oprávněna využívat výše uvedené licencované zdroje. Pokud ano, můžete knihovnu upozornit na možnost jejich zpřístupnění ve Vyhledávači KIV.

 

Další informace o licencovaných zdrojích:

Manuály k databázím v jejich nativním rozhraní
Licencované databáze zpřístupňované v KIV

 

12.12.2014
Upozornění - nová brána KIV

Tyto stránky již nejsou aktualizovány, novou Oborovou bránu KIV najdete na adrese: https://ipk.nkp.cz/KIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro knihovny
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven

 

Knihovna Plus
Knihovna Revue
Ikony pro práci s vyhledávači

ikona Změna jazyka Změna jazyka (čeština / angličtina)

ikona Přihlásit se Přihlásit se jako registrovaný uživatel

ikona Odhlásit se Odhlásit se

ikona Ukončit práci s vyhledávačem Ukončit práci s vyhledávačem

ikona Kontextová nápověda Kontextová nápověda

ikona Základní informace Základní informace o zdroji

ikona Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj přístupný přes Shibboleth

ikona Nepřístupný zdroj Nepřístupný licencovaný zdroj

ikona Vyhledej a odkaž Zdroj typu vyhledej a odkaž