Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod O projektu Metodika KIV - základní informace

Metodika KIV - základní informace

Stručná charakteristika Oborové brány KIV

Účelem Oborové brány KIV je usnadnit uživatelům získání plného textu dokumentu, a to elektronického i tištěného. Prostředkem k tomu je paralelní prohledávání libovolného množství databází (z jednoho rozhraní) a následné využití služeb SFX k vyhledaným záznamům.

Oborová brána KIV je určena především pro zabezpečení informačních potřeb knihovníků a informačních pracovníků, studentů a pedagogů našeho oboru.

Brána je součástí služeb Knihovnického institutu NK ČR. Od r. 2015 je zároveň součástí nového portálu Knihovnického institutu - IPK.

Ústřední databázi brány je databáze KKL, tj. katalog Knihovny knihovnické literatury, která je součástí Knihovnického institutu NK ČR, doplněný analytickými záznamy článků z českých oborových periodik a záznamy vybraných internetových zdrojů. Databáze je zdrojem pro vyhledávání, ale také zdrojem pro poskytování služeb SFX, především nalezení zdrojového zahraničního časopisu k záznamu z některé zahraniční článkové databáze.

Brána byla uvedena do provozu koncem  r. 2006 a vznikla v rámci projektu Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu. Sloužila jako pilotní projekt pro vypracování metodiky oborových bran v systému Jednotné informační brány. Na tvorbě oborové brány spolupracovala Národní knihovna a Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy. V r. 2007 dostala bána Cenu Infora.

V současnosti jsou základní funkce oborové brány nadále podporovány Ministerstvem kultury v projektu VISK 8B. Spolu s ostatními oborovými branami spolupracujeme s týmem vytvářejícím Centrální portál knihoven.

Některé zahraniční databáze byly zakoupeny z prostředků získaných v projektu MŠMT LR1308, aktuálně je to LISA a LISS.

Strategie Oborové informační brány KIV (OIBK)

Pracovní materiál k ověření a upřesnění v pilotním projektu - verze 1.1, 25.2.2005. Původní dokument s průběžnými vpisky. Byl zpracován především na základě příručky DESIRE Information Gateways Handbook a rozborem pravidel existujících informačních bran. Sloužil v období příprav k určení strategie vytvoření oborové brány KIV. Zpracovali Jindřich Pilař a Eva Bartůňková. Dokument najdete zde (rtf, 193 kB) nebo v PDF.

Metodika oborové brány KIV

Navazuje na Strategii Oborové informační brány KIV, je výsledkem práce na vytváření oborové brány KIV v období 2004-2007. Jedná se o aktuální metodiku. Vytvořeno týmem oborové brány KIV. Dokument najdete zde (doc, 272 kB) nebo v PDF.

09.02.2017
Upozornění - nová brána KIV

Tyto stránky již nejsou aktualizovány, novou Oborovou bránu KIV najdete na adrese: https://ipk.nkp.cz/KIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro knihovny
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven

 

Knihovna Plus
Knihovna Revue
Ikony pro práci s vyhledávači

ikona Změna jazyka Změna jazyka (čeština / angličtina)

ikona Přihlásit se Přihlásit se jako registrovaný uživatel

ikona Odhlásit se Odhlásit se

ikona Ukončit práci s vyhledávačem Ukončit práci s vyhledávačem

ikona Kontextová nápověda Kontextová nápověda

ikona Základní informace Základní informace o zdroji

ikona Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj přístupný přes Shibboleth

ikona Nepřístupný zdroj Nepřístupný licencovaný zdroj

ikona Vyhledej a odkaž Zdroj typu vyhledej a odkaž