Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Nápovědy Informace pro náhodného návštěvníka

Informace pro náhodného návštěvníka

Pro neknihovníky, pro ty, kdo nepracují v oboru KIV, návštěvníky z příbuzných oborů a náhodné zájemce.


Vítáme Vás v bráně KIV.

Brána je zaměřena na vyhledávání v odborné literatuře z jádra oboru knihovnictví a informační věda (KIV), a to ve více databázích z jednoho místa.

Pokud to není váš obor, má smysl pokračovat v práci s oborovou branou zvláště tehdy, patří-li k vaším zájmům některý z blízkých oborů,  např. muzejnictví, archivnictví, informatika, literatura apod. Zde můžete najít zajímavé zdroje, především v průniku s jádrem oboru KIV Doporučujeme prohledávat databázi KKL, tj. katalog a databázi Knihovny knihovnické literatury v Národní Knihovně ČR. Tato knihovna má ve fondu i literaturu z příbuzných oborů a tak můžete uspět. Dalším zajímavým zdrojem pro vás je Repozitář závěrečných prací studentů Univerzity Karlovy.

Nápovědy jsou zpracovány s ohledem na komunitu knihovníků a informačních pracovníků.

Pokud se v bráně KIV setkáváte s odbornou terminologií oboru KIV, její vysvětlení lze hledat v databázích Národní knihovny KZK (zkratky) a TDKIV (odborná terminologie). Tyto databáze jsou dosažitelné i z oborové brány např. ve Vyhledávači KIV, volba Snadné hledání, s výběrem předvybrané sady Slovníky.

Příklad toho, co lze vyhledat ve zdrojích Knihovny knihovnické literatury NK zapojených v oborové bráně KIV:

"Martyrologium"

Databáze TDKIV vysvětlí termín:

"Kniha obsahující systematický seznam křesťanských světců (původně jen mučedníků) sestavený na základě pořadí jejich svátků v církevním kalendáři. Historické martyrologium obsahuje i základní životopisné, historické a geografické údaje."

V záznamu v databázi TDKIV se dozvíte další podrobnosti.

V databázi KKL zjistíte, jaké knihy nebo články či jiné dokumenty jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury:

UHLÍŘ, Zdeněk. Martyrologia v kontextu hagiografických pramenů českého středověku. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 2002, 16 (1999-2000), s. 38-51. ISBN 80-7050-401-3.

ŠTĚPÁNEK, Pavel. Martyrologium z Gerony: významný český rukopis doby Václava IV. vydán jako faksimile. Čtenář, 1998, 50(9), s. 262-263. ISSN 0011-2321.

STUDNIČKOVÁ, Milada. Nové poznatky k rukopisu Martyrologia z Gerony. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Brno: Sdružení knihoven, 1999. s. 34-46. ISBN 80-86249-02-6.

STUDNIČKOVÁ, Milada a ŠTĚPÁNEK, Pavel. Usuardovo Martyrologium z Gerony = Martyrology of Usuardus from Gerona: faksimile středověkého iluminovaného rukopisu vydané nakladatelstvím M. Moleiro v Barceloně: k výstavě pořádané v Klementinu od 20.4. do 23.5.1999. Praha: Národní knihovna ČR, 1999. [10] s. ISBN 80-7050-338-6.

Usuardovo Martyrologium z Gerony. Informační bulletin Národní knihovny ČR, 1999, 10(8), s. 21-22.

V licencované databázi LISS jsme našli 45 záznamů zahraniční literatury. Některé záznamy mají odkaz na plný text. U ostatních lze dostupnost ověřit použitím služby SFX; klepnutím na ikonu SFX se spustí nové hledání. Tentokrát se hledá zdrojový dokument.

Např. k článku:

Новые книги и проекты в Издательском...Крестина, Е. Л. Bibliotekovedenie 2016

nalezl systém SFX v databázi KKL toto:

Bibliotekovedenije : naučno-praktičeskij žurnal = Library and information science journal. Nakl. údaje : Moskva : Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka, 1993-

Hledaný ročník a časopisu je tedy dostupný v Knihovně knihovnické literatury.

Databáze LISS obsahuje plné texty více než 460 publikací, indexuje oborové časopisy, elektronické knihy, výzkumné zprávy a konferenční materiály. Zahrnuje také databázi LISTA FTX a LLIS. Tato a ostatní licencované databáze jsou dostupné pouze čtenářům knihoven, které vlastní licenci. Registrovaní čtenáři Národní knihovny mají databáze dostupné také vzdáleným přístupem.

Všechny zdroje lze prohledat jediným dotazem z rozhraní oborové brány KIV, v níž se právě nacházíte.

 

26.07.2016
Upozornění - nová brána KIV

Tyto stránky již nejsou aktualizovány, novou Oborovou bránu KIV najdete na adrese: https://ipk.nkp.cz/KIV

Informace pro knihovny
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven

 

Knihovna Plus
Knihovna Revue
Ikony pro práci s vyhledávači

ikona Změna jazyka Změna jazyka (čeština / angličtina)

ikona Přihlásit se Přihlásit se jako registrovaný uživatel

ikona Odhlásit se Odhlásit se

ikona Ukončit práci s vyhledávačem Ukončit práci s vyhledávačem

ikona Kontextová nápověda Kontextová nápověda

ikona Základní informace Základní informace o zdroji

ikona Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj přístupný přes Shibboleth

ikona Nepřístupný zdroj Nepřístupný licencovaný zdroj

ikona Vyhledej a odkaž Zdroj typu vyhledej a odkaž