Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod O projektu Licencované databáze zpřístupňované v KIV Projekt LR 1308 Národní knihovna – rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory. Část Knihovnické zdroje.

Projekt LR 1308 Národní knihovna – rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory. Část Knihovnické zdroje.

V rámci účelové podpory programu Informace - základ výzkumu LR 1308, Národní knihovna – rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory jsou od 1.8. 2013 zpřístupněny za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tyto databáze:
  • Databáze LISA

Info:  http://www.jib.cz/V/G68D3CTJUCYA1HQYFHDG27H8U2T37CD1HBQIY5MYL8NEH61FGQ-12571?func=meta-1-info&doc_num=000003815

  • Databáze LISS

Info: http://www.jib.cz/V/G68D3CTJUCYA1HQYFHDG27H8U2T37CD1HBQIY5MYL8NEH61FGQ-14885?func=meta-1-info&doc_num=000004956

Zdroje jsou dostupné v knihovnách neformálního konsorcia:

Národní knihovna ČR, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova univerzita (pouze LISS) a FF Univerzity Karlovy. Registrovaní uživatelé těchto institucí mohou v databázích  LISA a LISS vyhledávat prostřednictvím oborové brány KIV.

Statistika:

  • Rok 2013 (srpen až prosinec)

Databáze LISA

Instituce Počet zobrazených záznamů
Národní knihovna ČR 34
Slezská univerzita 54
Univerzita Karlova 957
Konsorcium celkem 1045

 

Databáze LISS

Instituce Searches Total Full Text Abstract
Masarykova univerzita 53781 583 352
Národní knihovna 8787 84 145
Slezská univerzita 2912 199 415
Univerzita Karlova 21409 640 745
Konsorcium celkem 86889 1506 1657

 

  • Rok 2014

Databáze LISA

Počet zobrazených záznamů
Období: leden - prosinec 2014

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem 2014
Slezská univerzita v Opavě 16 6 14 30 29 1 0 0 0 11 22 13 142
Národní knihovna České republiky 10 15 350 10 50 412 15 9 1 13 44 9 938
Univerzita Karlova 590 591 57 84 110 32 55 234 40 340 387 257 2 777
Konsorcium 616 612 421 124 189 445 70 243 41 364 453 279 3 857

 

Library & Information Science Source
leden - prosinec 2014

Institution Searches Total Full Text Abstract
NARODNI KNIHOVNA CR 25 409 273 257
KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE 46 781 2 102 2 580
MASARYKOVA UNIVERZITA 351 378 2 638 2 276
SILESIAN UNIV 7 335 380 481
CELKEM 430 903 5 393 5 594

 

  • Rok 2015

Databáze LISA

InstitucePočet zobrazených záznamů
Slezská univerzita 66
Národní knihovna 75
Univerzita Karlova 2774
Konsorcium 2915

 

Databáze LISS - Library & Information Science Source

InstituceSearchesTotal Full TextAbstract
Národní knihovna 22986 231 290
Univerzita Karlova 48668 1602 2283
Masarykova univerzita 576324 4214 3385
Slezská univerzita 9210 482 476
Konsorcium 657188 6529 6434

 

  • Rok 2016
    Databáze LISA

Počet zobrazených záznamů

Instituce

Počet zobrazených záznamů

Slezská univerzita

v Opavě

156

Národní knihovna

České republiky

312

Univerzita Karlova

3907

Konsorcium

4375

 

Databáze LISS - Library & Information Science Source

Institution Searches Total Full Text Abstract
NARODNI KNIHOVNA CR
77 207
230
180
KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE
431 321
1 919
2 661
MASARYKOVA UNIVERZITA
568 231
4 118
3 734
SLEZSKA UNIVERZITA
7 176
397
327
CELKEM
1 083 935
6 664
6 902

 

  • Rok 2017, leden - prosinec

Databáze LISA

Instituce

Počet zobrazených záznamů

Slezská univerzita

106

Národní knihovna

2029

Univerzita Karlova

2885
Celkem 5020

 

Databáze LISS - Library & Information Science Source

Instituce

Searches

Total Full Text

Abstract

Národní knihovna

1 242
223
986

Karlova univerzita

6 414
2 279
3 249

Masarykova univerzita

8 397
4 060
3 285

Slezská univerzita

623
263
265
Celkem
16 676
6 825
7 785

Další informace o programu LR 1308:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/program-informace-zaklad-vyzkumu

Další informace o programu Národní knihovna - rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory na WWW stránkách programu:

http://www.nkp.cz/o-knihovne/projekty-a-programy/ostatni-projekty/lr1308/lr1308-narodni-knihovna-cr-rozvoj-informacni-infrastruktury-vaval-pro-humanitni-obory

15.02.2018
Upozornění - nová brána KIV

Tyto stránky již nejsou aktualizovány, novou Oborovou bránu KIV najdete na adrese: https://ipk.nkp.cz/KIV

Informace pro knihovny
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven

 

Knihovna Plus
Knihovna Revue
Ikony pro práci s vyhledávači

ikona Změna jazyka Změna jazyka (čeština / angličtina)

ikona Přihlásit se Přihlásit se jako registrovaný uživatel

ikona Odhlásit se Odhlásit se

ikona Ukončit práci s vyhledávačem Ukončit práci s vyhledávačem

ikona Kontextová nápověda Kontextová nápověda

ikona Základní informace Základní informace o zdroji

ikona Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj přístupný přes Shibboleth

ikona Nepřístupný zdroj Nepřístupný licencovaný zdroj

ikona Vyhledej a odkaž Zdroj typu vyhledej a odkaž