Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod O projektu Licencované databáze zpřístupňované v KIV Zdroje přístupné v letech 2009-2011

Zdroje přístupné v letech 2009-2011

(Archivní položka, není aktualizováno)

Oborová brána KIV zpřístupňuje aktuálně zdroje LISA, LISTA, CASC a všeobecnou databázi OmniFile Full Text Select, která obsahuje plné texty k časopisům indexovaným v LLIS (dříve LLIS- v rámci OMNIS). Databáze jsou přístupné z počítačů v prostorách Národní knihovny a knihoven, které vlastní licenci a požádaly o aktivaci zdrojů.

Registrovaným čtenářům Národní knihovny jsou tyto zdroje přístupné také prostřednictvím vzdáleného přístupu. Více o možnosti zpřístupnění zde.

Zdroje byly pořízeny v rámci projektu VZ09006 s finančním přispěním MŠMT v rámci účelové podpory programu výzkumu, vývoje a inovací: Informační zdroje pro výzkum (INFOZ). Více o knihovnických zdrojích v projektu zde. Informace o celém projektu naleznete na jeho www stránkách.

Neformální konsorcium sdružuje kromě Národní knihovny také Moravskou zemskou knihovnu, Slezskou univerzitu v Opavě a Karlovu univerzitu v Praze a také jejich čtenářům jsou knihovnické zdroje LISA, LISTA a CASC v oborové bráně přístupné.

Mimo toto konsorcium a projekt zpřístupňuje Národní knihovna zdroje Emerald.

19.02.2015
Upozornění - nová brána KIV

Tyto stránky již nejsou aktualizovány, novou Oborovou bránu KIV najdete na adrese: https://ipk.nkp.cz/KIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro knihovny
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven

 

Knihovna Plus
Knihovna Revue
Ikony pro práci s vyhledávači

ikona Změna jazyka Změna jazyka (čeština / angličtina)

ikona Přihlásit se Přihlásit se jako registrovaný uživatel

ikona Odhlásit se Odhlásit se

ikona Ukončit práci s vyhledávačem Ukončit práci s vyhledávačem

ikona Kontextová nápověda Kontextová nápověda

ikona Základní informace Základní informace o zdroji

ikona Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj přístupný přes Shibboleth

ikona Nepřístupný zdroj Nepřístupný licencovaný zdroj

ikona Vyhledej a odkaž Zdroj typu vyhledej a odkaž