Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod O projektu Licencované databáze zpřístupňované v KIV Zdroje přístupné v letech 2013-2017. Aktualizace 2018

Zdroje přístupné v letech 2013-2017. Aktualizace 2018

Od 1.1.2013 se podstatně změnil výběr zahraničních licencovaných databází.

Oborová brána aktuálně zpřístupňuje databázi LISA (Library and Information Science Abstracts), která poskytuje abstrakty z periodik. Databáze pokrývá oblasti knihovnictví a odborných knihoven, informatiky, managementu knihoven, internetových technologií apod.

Příručku lze najít zde: http://proquest.libguides.com/proquestplatform/results

Skončil přístup do databází LISTA FTX a CASC.

Dále byla zpřístupněna databáze LISS (Library & Information Science Source). Přináší obsah LISTA FTX a LLIS doplněný dalšími novinkami.

Přístup k LISS je nastaven přes EBSCO Host.

Tyto databáze byly v letech 2013-2017 přístupny jako výsledek projektu LR1308 Národní knihovna - rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu Informace - základ výzkumu. Více o projektu zde. Více o dílčím projektu Knihovnické zdroje zde.

V r. 2018 je přístup do LISS zajištěn přes CzechELIB . Databáze LISA je hrazena individuálním nákupem.

Obě databáze doporučujeme využívat z Vyhledávače této oborové brány KIV. Přístupné jsou z počítačů v prostorách Národní knihovny a knihoven, které vlastní licenci a požádaly o aktivaci zdrojů. Jedná se o Slezskou univerzitu, FF Univerzity Karlovy a Masarykovu univerzitu (zde pouze LISS). Vzdáleným přístupem jsou dostupné také registrovaným uživatelům Národní knihovny, případně dalších knihoven ve shodě s licencí.

Pod názvem SUWECO jsou zpřístupněny online verze  oborových časopisů zakoupených Národní knihovnou, které vydavatelé poskytují k předplatnému.

Více o možnosti zpřístupnění zde.

O dostupnosti zdrojů registrovaným čtenářům Národní knihovny prostřednictvím vzdáleného přístupu: Více.

Licencované zdroje, které NK ČR poskytuje svým registrovaným uživatelům, je uživatel povinen používat pouze pro své studijní a výzkumné účely a to standardním způsobem a pouze pomocí nástrojů, které zvolený licencovaný zdroj nabízí. Při práci v licencovaných zdrojích není přípustné využívat formy robotů či jiných automatických stahovacích programů.

Elektronické knihy v licenci Emerald. Registrovaným uživatelům NK ČR je dovoleno z nich pro vlastní potřebu tisknout a uložit do vlastních PC a mobilních zařízení, při zachování autorských práv. Je zakázáno je dále rozmnožovat, publikovat, zpřístupňovat a předávat dalším osobám. V r. 2018 nepokračuje nákup nových zdrojů a časopiseckých kolekcí Emerald. Již zakoupené zdroje jsou i nadále k dispozici v archivu.

20.07.2018
Upozornění - nová brána KIV

Tyto stránky již nejsou aktualizovány, novou Oborovou bránu KIV najdete na adrese: https://ipk.nkp.cz/KIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro knihovny
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven

 

Knihovna Plus
Knihovna Revue
Ikony pro práci s vyhledávači

ikona Změna jazyka Změna jazyka (čeština / angličtina)

ikona Přihlásit se Přihlásit se jako registrovaný uživatel

ikona Odhlásit se Odhlásit se

ikona Ukončit práci s vyhledávačem Ukončit práci s vyhledávačem

ikona Kontextová nápověda Kontextová nápověda

ikona Základní informace Základní informace o zdroji

ikona Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj přístupný přes Shibboleth

ikona Nepřístupný zdroj Nepřístupný licencovaný zdroj

ikona Vyhledej a odkaž Zdroj typu vyhledej a odkaž